Algemene Voorwaarden

1. Algemeen:
Op al onze overeenkomsten en bestellingen zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Deco4garden zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover door Deco4garden uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd, en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

Deco4garden is een webwinkel, het is niet mogelijk om de artikelen op te halen op onze vestigingsadres Boersterweg 67 9796 TA Sint Annen

Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Deco4garden. Deco4garden behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

2. Bestelling:
Alle genoemde prijzen op de website van Deco4garden zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van Deco4garden een bevestigingsemail. In deze bevestiging staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling inclusief de verzendkosten. Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Ivonne Art en Care is bijgeschreven, zal Deco4garden de bestelling binnen één tot 5 werkdagen afleveren bij het door de koper opgegeven adres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. 

  • Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland, andere landen in overleg.
  • Deco4garden behoudt zich het recht voor om, na overleg met de koper, tot deelleveringen aan de koper over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
  • De door Deco4garden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Deco4garden worden teruggestort.
  • Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn, neemt Deco4garden onmiddellijk contact met de koper op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De koper heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

3. Verzendkosten:
Wij gebruiken PostNL als bezorgdienst.

  • Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaalt u binnen Nederland € 4,75 per pakket.
  • Voor een brievenbuspakket tot 2 kilo betaalt u € 2,50.
  • Voor bestellingen naar het buitenland gelieve eerst contact met ons op te nemen. 

4. Retourzending
Indien de bestelde artikelen niet aan uw verwachting voldoet, heeft u het recht de artikelen binnen 14 dagen te retourneren. U dient Deco4garden vooraf per email (deco4garden) te informeren over de retourzending. Deco4garden bevestigt vervolgens de retourzending, waarna u de artikelen kunt retourneren. De retour te zenden artikelen dienen, naar inzicht van Deco4garden in originele staat en ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de koper. Na ontvangst, controle en goedbevinden van de retourzending, stort Deco4garden het aankoopbedrag, met uitzondering van de verzend- & retourkosten op uw bankrekening. 

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Een retourzending dient  verstuurd te worden naar Deco4garden  Boersterweg 67 9796 TA Sint Annen o.v.v. uw naam, order- of factuurnummer en uw IBAN rekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

5. Aansprakelijkheid:
In geval van klachten kan de koper zich altijd tot Deco4garden.

6. Overmacht:
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Deco4garden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Deco4garden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Deco4garden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7. Privacy:
Het privacybeleid van Deco4garden is terug te vinden op onze website onder ‘Privacy policy’.

8. Toepasselijk recht:
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Deco4garden is, naast deze algemene voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud:
Deco4garden blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico op het moment van de aflevering van de bestelling over van Deco4garden naar de vervoerder. Deco4garden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de verzending.

Deco4garden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder nummer 81706588. Het BTW nummer is NL163821665B03

Bij het plaatsen van een bestelling op deze website gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring (deze is te vinden op onze website onder ‘Privacy policy’ ).

Winkelwagen